Rosa T. Adalsteinsdottir

Jeg er født i 1971 og oppvokst i Akureyri, nord på Island.

Legeutdanning tok jeg i Reykjavik, cand.med. et kir, i 1998, med blant annet forskningsopphold i Århus i Danmark og et opphold som observant på ob/gyn-avdeling på Stanford Universitetssykehus i California.

Spesialistutdanning som gynekolog tok jeg i Norge, først ved Ullevål Universitetssykehus og fra 2003 ved Stavanger Universitetssjukehus.

 

Jeg startet min praksis som privat praktiserende gynekolog i januar 2009. Jeg var så heldig å få lov til å gjøre det på Hinnaklinikken, hvor Dr. Marit Veholmen allerede hadde bygget opp en populær praksis av høy kvalitet.

Vel møtt til en konsultasjon

 

Med vennlig hilsen

Rosa T. Adalsteinsdottir

Timebestilling