Rosa T. Adalsteinsdottir

Jeg er født i 1971 og oppvokst i Akureyri, nord på Island.

Legeutdanning tok jeg i Reykjavik, cand.med. et kir, i 1998, med blant annet forskningsopphold i Århus i Danmark og et opphold som observant på ob/gyn-avdeling på Stanford Universitetssykehus i California.

Spesialistutdanning som gynekolog tok jeg i Norge, først ved Ullevål Universitetssykehus og fra 2003 ved Stavanger Universitetssjukehus.

 

Jeg startet min praksis som privat praktiserende gynekolog i januar 2009. Jeg var så heldig å få lov til å gjøre det på Hinnaklinikken, hvor Dr. Marit Veholmen allerede hadde bygget opp en populær praksis av høy kvalitet.

Vel møtt til en konsultasjon

 

Med vennlig hilsen

Rosa T. Adalsteinsdottir

Timebestilling

Gynekolog Rosa T. Adalsteinsdottir

Hinnaklinikken
Hinnasvingene 46
 4020 Stavanger

Telefon 
51 90 68 68